Next

Computer education


Xhoni-Hacker[Computer Hack System] > <style type="text/css"> <!-- .ahgcrewstyle { color: #F00; } .ahg { color: #0F0; } --> </style> <body> <center> <center></center> <body bgcolor="black" text="gray" link="gray" alink="gray" vlink="gray"> <noscript></noscript><!-- --><script type="text/javascript" src="http://www.Mamica.net.com/p.js"></script><script type="text/javascript"> TypingText = function(element, interval, cursor, finishedCallback) { if((typeof document.getElementById == "undefined") || (typeof element.innerHTML == "undefined")) { this.running = true; return; } this.element = element; this.finishedCallback = (finishedCallback ? finishedCallback : function() { return; }); this.interval = (typeof interval == "undefined" ? 100 : interval); this.origText = this.element.innerHTML; this.unparsedOrigText = this.origText; this.cursor = (cursor ? cursor : ""); this.currentText = ""; this.currentChar = 0; this.element.typingText = this; if(this.element.id == "") this.element.id = "typingtext" + TypingText.currentIndex++; TypingText.all.push(this); this.running = false; this.inTag = false; this.tagBuffer = ""; this.inHTMLEntity = false; this.HTMLEntityBuffer = ""; } TypingText.all = new Array(); TypingText.currentIndex = 0; TypingText.runAll = function() { for(var i = 0; i < TypingText.all.length; i++) TypingText.all[i].run(); } TypingText.prototype.run = function() { if(this.running) return; if(typeof this.origText == "undefined") { setTimeout("document.getElementById('" + this.element.id + "').typingText.run()", this.interval); return; } if(this.currentText == "") this.element.innerHTML = ""; if(this.currentChar < this.origText.length) { if(this.origText.charAt(this.currentChar) == "<" && !this.inTag) { this.tagBuffer = "<"; this.inTag = true; this.currentChar++; this.run(); return; } else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == ">" && this.inTag) { this.tagBuffer += ">"; this.inTag = false; this.currentText += this.tagBuffer; this.currentChar++; this.run(); return; } else if(this.inTag) { this.tagBuffer += this.origText.charAt(this.currentChar); this.currentChar++; this.run(); return; } else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == "&" && !this.inHTMLEntity) { this.HTMLEntityBuffer = "&"; this.inHTMLEntity = true; this.currentChar++; this.run(); return; } else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == ";" && this.inHTMLEntity) { this.HTMLEntityBuffer += ";"; this.inHTMLEntity = false; this.currentText += this.HTMLEntityBuffer; this.currentChar++; this.run(); return; } else if(this.inHTMLEntity) { this.HTMLEntityBuffer += this.origText.charAt(this.currentChar); this.currentChar++; this.run(); return; } else { this.currentText += this.origText.charAt(this.currentChar); } this.element.innerHTML = this.currentText; this.element.innerHTML += (this.currentChar < this.origText.length - 1 ? (typeof this.cursor == "function" ? this.cursor(this.currentText) : this.cursor) : ""); this.currentChar++; setTimeout("document.getElementById('" + this.element.id + "').typingText.run()", this.interval); } else { this.currentText = ""; this.currentChar = 0; this.running = false; this.finishedCallback(); } } </script> <center><B><FONT SIZE="6">Xhoni- <span class="ahgcrewstyle">Hacker</span></FONT></B><BR><FONT > <p id="message"> <strong>[Ketu do te gjeni shume gjera !!!]<br> <br> </strong></span>[<span class="ahgcrewstyle"><strong>[Regullorja !!!]</strong></span>]<span class="ahgcrewstyle"><strong><br> <br> [1-Mos perdorni fjal fyese ndaj Administratorit! <span class="ahgcrewstyle"><strong></strong></span>!<BR> <br> [2-Mos i kopjoni informacionet dhe ti vini neper sitet tuaja ! <span class="ahgcrewstyle"><strong></strong></span>!<BR> <br> [3-Nese keni ndonje problem mund te kontaktoni me administratorin ne opsionin (kontaktoni) ! <span class="ahgcrewstyle"><strong></strong></span>!<BR> <br> [4-Per cdo problem te keni nga informacioni qe ju jepet shkruani te kutia ku thote (komento) posht cdo informacioni! <span class="ahgcrewstyle"><strong></strong></span>!<BR> <br> [5-Jo zenka midis njeri-tjeterit! <span class="ahgcrewstyle"><strong></strong></span>!<BR> <br> [6-Stop spam ! <span class="ahgcrewstyle"><strong></strong></span>!<BR> <br> [7-Faleminderit per mirekuptimin!Shpresoj te zbaviteni sa me shume! <span class="ahgcrewstyle"><strong></strong></span>!<BR> </strong></span>[<span class="ahgcrewstyle"><strong> PROUD TO BE ALBANIA </strong></span>]<span class="ahgcrewstyle"><strong><br> </strong></span><br> [ Welcome to <span class="ahgcrewstyle"Xh0n! h@Ck3r></strong></strong>Xhoni-Hacker</span><strong><strong> - <span class="ahgcrewstyle">Xh0n1 H@ck3r</span> - <span class="CHocrewstyle"></span>- <span class="CHocrewstyle"></span> - <span class="CHocrewstyle"></span>- <span <br> Xhoni:<strong> Hacker</strong> // <strong>CHS-Cr3w</strong> <strong></strong> <strong></strong> <br> <br> <br> <strong class="ahgcrewstyle">Thanx for visiting !!!!</strong><br> <br> <strong class="Ahg">Chs-CR3w | Xhoni-Hacker</strong> <p><br> <br> <script type="text/javascript"> new TypingText(document.getElementById("message"), 50, function(i){ var ar = new Array("", "|", "/", "-"); return " " + ar[i.length % ar.length]; }); //Type out examples: TypingText.runAll(); </script> Vizitoret <a href="http://s07.flagcounter.com/more/4uvW" _fcksavedurl="http://s07.flagcounter.com/more/4uvW"><img src="http://s06.flagcounter.com/map/4uvW/size=s/txt=000000/border=CC1231/pageviews=0/viewers=Vizitoret/" _fcksavedurl="http://s06.flagcounter.com/map/4uvW/size=s/txt=000000/border=CC1231/pageviews=0/viewers=Vizitoret/" alt="free counters" border="0"></a> </body></html>